Contact

  • New Delhi

Navyug Sandesh News

Kunwar Singh Nagar, Nagloi, Delhi-41

E mail: navyugsandesh@yahoo.com, editor.navyugsandesh@gmail.com, editorialteam@navyugsandesh.com

  • Jaipur

Navyug Sandesh News

Kishan Marg, Barkat Nagar,

Tonk Phatak, Jaipur, Rajasthan – 302015

Email: editor.navyugsandesh@gmail.com, editorialteam@navyugsandesh.com

  • Patna

Navyug Sandesh  News

Hanuman Nagar, Kankarbagh, Patna-800020

E mail: navyugsandesh@yahoo.com

E mail: editor.navyugsandesh@gmail.com, editorialteam@navyugsandesh.com

  • Noida

Navyug Sandesh

(Business Sandesh Group)

Captain Vijyant Thapar Marg,

Sector 15, Noida, Uttar Pradesh 201301

Email: navyugsandesh@yahoo.com, editorialteam@navyugsandesh.com