Home Tags Aaiai jaanain kya hai kaarbanik yaugik yooriya? aur kyun isai sigaret maiin istemaal kiya jata hai